Kategorie

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.hortulus.com.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Iwony Bigońskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Hortulus" Iwona Bigońska, Dobrzyca 76, 76-038 Dobrzyca, NIP:6710005375, REGON:330054049. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.hortulus.com.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.hortulus.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.